1-800-398-9698

Hawaii Time: 08:54 PM HST, Hawaii Weather: 78.0 F (25.6 C)

  • Ultimate Whale Watch

  • Tour Maui in Comfort!

  • Relaxing Sunset Sail

  • Experience the Aquaball!

  • Hawaii from Above!

  • Explore Hawaii by Raft

  • Maui Kayak Adventures!

  • Finest Kind Sportfishing

  • Waikiki by Trolley

  • Tour Hawaii by Air!

Useful Hawaiian Words for When Throwing a Party

Students Price: $0.00 - Members Price: $0.00
Invited: Kono
Invitation: Palapala kono
Date/Time: Manawa
Place: Kauwahi
Directions: 'Ao'ao
Bring: Lawe mai
Attendance: Ma?ane?i
Reply/answer: Hua loa?a
I am coming/I will come: E hele mai ana au
I am busy: Pa`ahana nõ au
Don?t forget: Mai poina!
Baby: Keiki or pepe

Anniversary: La ho'omana'o
Birthday: La hanau
Come and eat: Mai e `ai
Celebration: Ho`olaule`a
Congratulate: Ho'omaika'i
Congratulations: Ho'omaika'i 'ana
Our Wedding Day: Ko maua la male 'ana
Promotion/promote: Ho?opi?i
Retirement/retire: Ho?omaha loa
Shower: Kuaua
Wedding: Male 'ana
Wedding feast: 'Aha'aina male
Sweet Sixteen: Momona 'Umi Kumaono
Please join us: Ho'olu komo la kaua
Come celebrate: Hele mei hoohiwahiwa
Come celebrate Taylor's first birthday: Hele me hoohiwahiwa Taylor?s mua loa la hanau
Come celebrate Joe?s 30th birthday: Hele me hoohiwahiwa Joe?s 30th la hanau
Come celebrate the wedding of Bob & Sue : Hele mei hoohiwahiwa Bob a me Sue?s la male?ana
Come celebrate our wedding day: Hele mei hoohiwahiwa ko maua la male 'ana
Come celebrate Jack & Jill's 25th Anniversary: Hele me hoohiwahiwa Jack & Jill's 25th la ho'omana'o
Come celebrate George's retirement: Hele me hoohiwahiwa George's ho'omaha loa
Come celebrate Sharilyn's promotion: Hele me hoohiwahiwa Sharilyn's ho'opi'i
Come to Tiffany's baby shower luau: Hale mai Tiffany's pepe kuaua luau
Thank you for celebrating with us: Mahalo nui loa na ho'olaule'a me la kaua
comments powered by Disqus
Live chat by BoldChat